...

Hos oss hittar du produkter i toppkvalitê till utmärkta priser!

VÄLKOMMEN

Hos oss hittar du produkter i toppkvalitê till utmärkta priser!

Policy

A. Inledning
1. Sekretessen för våra webbplatsbesökare är mycket viktig för oss, och det är vi
åtagit sig att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din
personlig information.
2. Samtycke till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy
första gången du besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker den
vår websida.
B. Kredit
1. Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal
(seqlegal.com) och modifierad av vpnMentor (www.vpnmentor.com)
C. Hur vi samlar in dina personuppgifter
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografisk
plats, webbläsartyp och version samt operativsystem
2. Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive
hänvisningskälla, besökets längd, sidvisningar och webbsidanavigeringsvägar.
3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, som t.ex
din e-postwebbplats.
4. Information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida. För
till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, relation
status, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och anställning
detaljer.
5. Information som du anger för att sätta upp prenumeration på våra e-postmeddelanden
och/eller nyhetsbrev.
6. Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när,
hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
7. Information om allt du köper, tjänster du använder eller
transaktion du gör via vår webbplats, som inkluderar ditt namn,
adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter.
8. Information som du lägger ut på vår webbplats med avsikt att publicera
det på internet.
9. All annan personlig information som du skickar till oss.
D. Använda personlig information
Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för
syften som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen.

Vi kan
använd din personliga information för följande:

1. Administrera vår webbplats och verksamhet
2. Anpassa vår webbplats för dig
3. Aktivera din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats
4. Skickar dig varor köpta via vår hemsida
5. Leverera tjänster köpta via vår webbplats
6. Skicka utdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig, och
inkassera betalningar från dig.
7. Skickar marknadsföringskommunikation till dig
8. Skickar dig e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
9. Skickar dig vårt nyhetsbrev via e-post om du har registrerat dig för det (du kan
avsluta prenumerationen när som helst).
10. Skickar marknadsföringskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller
tredje parts företag som vi tror kan vara av intresse för dig.
11. Förse tredje part med statistisk information om våra användare.
12. Hantera förfrågningar och klagomål gjorda av eller om dig relaterade till
vår websida
13. Hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier.
14.Verifiera efterlevnaden av villkoren för användning av
vår websida.
15. Annan användning.
Om du lämnar in personuppgifter för publicering på vår hemsida kommer vi att publicera
och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den licens du ger oss.
Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår
webbplats och kan justeras med integritetskontroller på webbplatsen.
Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att tillhandahålla din personliga information till
någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.
E. Avslöjande av personlig information
Vi kan avslöja din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän,
försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer
nödvändiga för de syften som anges i denna policy.
Vi kan avslöja din personliga information till vilken medlem som helst i vår grupp av
företag (detta betyder våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och alla dess
dotterbolag) som rimligen är nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan komma att avslöja din personliga information:
1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

2. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
3. för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållande
information till andra i syfte att förebygga och minska bedrägeri
kreditrisk);
4. till köparen (eller presumtiv köpare) av någon verksamhet eller tillgång som vi
är (eller överväger) att sälja; och
5. till varje person som vi rimligen tror kan vända sig till en domstol eller annan
behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen där, i vår
rimlig uppfattning, skulle en sådan domstol eller myndighet rimligen kunna göra det
beordra utlämnande av den personliga informationen.
Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att tillhandahålla din personliga information till
utomstående.
F. Internationella dataöverföringar
1. Information som vi samlar in kan lagras, bearbetas i och överföras
mellan något av de länder där vi är verksamma för att vi ska kunna göra det
använda informationen i enlighet med denna policy.
2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder
som inte har dataskyddslagar som motsvarar dem som gäller i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan,
Kina och Indien.
3. Personuppgifter som du publicerar på vår webbplats eller lämnar in för
publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig, via internet, runt
värld. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra.
4. Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i
detta avsnitt F.
G. Att behålla personlig information
1. Detta avsnitt G anger våra policyer och förfaranden för datalagring, vilka är
utformad för att hjälpa till att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter gällande
lagring och radering av personlig information.
2. Personlig information som vi behandlar för något eller några syften ska inte
förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta eller dessa ändamål.
3. Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller
inom kategorierna nedan vid datum/tid som anges nedan:
a. personlig datatyp kommer att raderas {ENTER DATE/TIME}; och
b. {ANGE YTTERLIGARE DATUM/TIDER}.
4. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt G kommer vi att behålla
dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
a. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
b. om vi anser att handlingarna kan vara relevanta för någon pågående eller
framtida rättsliga förfaranden; och
c. för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive
tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägeri
och minska kreditrisken).
H. Säkerhet för din personliga information
1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra
förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

2. Vi kommer att lagra all personlig information du lämnar på vår säker
(lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som ingås via vår webbplats kommer att vara
skyddas av krypteringsteknik.
4. Du bekräftar att överföring av information över internet är
i sig osäkra och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över
internet.
5. Du ansvarar för att behålla lösenordet du använder för att komma åt vår
webbplats konfidentiell; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när
du loggar in på vår hemsida).
I. Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår
hemsida. Du bör kolla denna sida då och då för att säkerställa att du förstår någon
ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller
genom det privata meddelandesystemet på vår hemsida.
J. Dina rättigheter
Du kan instruera oss att förse dig med all personlig information som vi har om
du; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
1. betalning av en avgift {ENTER FEE IF RELEVANT}; och
2. tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet ({JUSTERA TEXT TILL
REFLERA DIN POLICY för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis en fotokopia
av ditt pass intygat av en notarie plus en originalkopia av en elräkning
visar din nuvarande adress}).
Vi kan komma att undanhålla personlig information som du begär i den utsträckning som tillåts av
lag.
Du kan när som helst instruera oss att inte behandla dina personuppgifter för
marknadsföringsändamål.
I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen samtycka i förväg till vår användning av din
personlig information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att förse dig med en
möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföring
syften.
K. Tredje parts webbplatser
Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webbplatser. Vi har ingen
kontroll över, och är inte ansvarig för, tredjeparts sekretesspolicyer och praxis
partier.
L. Uppdatering av information
Vänligen meddela oss om den personliga information som vi har om dig behöver vara
rättad eller uppdaterad.
M. Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av
bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras
av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren
begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen “beständiga” cookies eller
“session” cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer
förbli giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida inte den raderas av användaren innan utgången
datum; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att upphöra i slutet av användarsessionen,
när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis ingen information
som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig
kan vara länkad till informationen som lagras i och erhålls från cookies. {VÄLJ
KORREKT FRASERING Vi använder endast sessionscookies / endast persistenta cookies / båda
session och beständiga cookies på vår webbplats.}
1. Namnen på de cookies som vi använder på vår webbplats, och syftena med
vilka de används, anges nedan:
a. vi använder Google Analytics och Adwords på vår webbplats för att känna igen en
dator när en användare {INKLUDERA ALLA ANVÄNDNINGAR SOM COOKIES ANVÄNDS
FÖR PÅ DIN WEBBPLATS besöker webbplatsen / spårar användare när de navigerar
webbplats / aktivera användningen av en kundvagn på webbplatsen / förbättra
webbplatsens användbarhet / analysera användningen av webbplatsen / administrera
webbplats / förhindra bedrägeri och förbättra säkerheten på webbplatsen /
anpassa webbplatsen för varje användare / rikta annonser som kan
vara av särskilt intresse för specifika användare / beskriva syfte(n)};
2. De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies – till exempel:
a. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av
inställningar för åsidosättande av cookiehantering tillgängliga genom att klicka på “Verktyg”,
“Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
b. i Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på “Verktyg”,
“Alternativ”, “Sekretess” och välj “Använd anpassade inställningar för historik” från
rullgardinsmenyn och avmarkera “Acceptera cookies från webbplatser”; och
c. i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att gå till
“Anpassa och kontrollera”-menyn och klicka på “Inställningar”, “Visa
avancerade inställningar” och “Innehållsinställningar” och välj sedan “Blockera”.
webbplatser från att ställa in data” under rubriken “Cookies”.
Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten för många
webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår
hemsida.

3. Du kan radera cookies som redan lagrats på din dator – till exempel:
a. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt radera cookien
filer (du kan hitta instruktioner för att göra det
på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
b. i Firefox (version 24) kan du radera cookies genom att klicka på “Verktyg”,
“Alternativ” och “Sekretess” och välj sedan “Använd anpassade inställningar för
historik”, klicka på “Visa cookies” och sedan på “Ta bort alla
Småkakor”; och
c. i Chrome (version 29) kan du radera alla cookies genom att gå till
“Anpassa och kontrollera”-menyn och klicka på “Inställningar”, “Visa
avancerade inställningar” och “Rensa webbinformation” och välj sedan
“Radera cookies och annan webbplats- och plugin-data” innan du klickar på “Rensa
webbläsardata.”
4. Att radera cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten för många
webbplatser.

Varukorg
Rulla till toppen